sprzedaż "exclusive"

Skuteczna Sprzedaż Nieruchomości

System EXCLUSIVE by PIOTR KOWAL to wypracowany przez lata sposób skutecznej sprzedaży nieruchomości:

- reprezentacja tylko i wyłącznie jednej strony transakcji;

- prowizja za sprzedaż nieruchomości liczona wyłącznie od kwoty wolnej od zadłużenia kredytem hipotecznym udzielonym na zakup sprzedawanej nieruchomości;

- współpraca z innym pośrednikami / agentami nieruchomości, również w ramach systemu MLS, oraz zagranicznymi;

- prezentacje sprzedawanych nieruchomości możliwe w dni „wolne” / świąteczne;

- brak obciążania kupujących dodatkową prowizją, a co za tym idzie udzielanie informacji o sprzedawanej nieruchomości oraz jej prezentacje bez zmuszania zainteresowanych do podpisywania jakiejkolwiek umowy o pośrednictwo w zakupie;

- pomoc kupującemu / sprzedającemu w przygotowaniu i złożeniu do KOWR wniosku o zgodę na zbycie / nabycie nieruchomości rolnej (jeżeli takowy będzie wymagany);

- pomoc kupującemu w przygotowaniu i złożeniu podania do MSWiA o zgodę na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca (jeżeli kupujący nie będzie obywatelem Unii Europejskiej, lub będzie wynikało to z innych przepisów);

- pokrycie kosztów złożenia depozytu notarialnego, a co za tym idzie maksymalne zwiększenie bezpieczeństwa zapłaty za sprzedawaną nieruchomość (we współpracującej z PIOTR KOWAL PROPERTIES Kancelarii Notarialnej w Krakowie);

- zorganizowanie wykonania Świadectwa Charakterystyki Energetycznej sprzedawanego lokalu / budynku, oraz pokrycie kosztów jego wykonania (u współpracującego z PIOTR KOWAL PROPERTIES audytora energetycznego).


PIOTR KOWAL PROPERTIES
Doświadczenie. Lojalność. Dyskrecja.
Możesz Zaufać.